Argumentor 2015: Közbeszéd-aktusok

2015.03.31 11:22

 

K Ö Z B E S Z É D – A K T U S O K

Harmadik alkalommal kerül megrendezésre az Argumentor Műhely, mely kétévente nyújt fórumot az érvelés-, a retorika-, illetve a diskurzuselemzés és más, a témában érdekelt szakemberek számára.

Mikor: 2015. szeptember 11.
Hol: Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad (Románia)
Ki: Partiumi Keresztény Egyetem, Sapientia EMTE Csíkszereda, Debreceni Egyetem
Konferenciafelhívás:[letölthető pdf]

Ízelítő:
A nyelvi fordulat rávilágított arra, hogy a társadalmi folyamatok és azok kommunikációs leképeződései szorosan kapcsolódnak egymáshoz. A filozófiában, a szociológiában és a nyelvtudományban lezajlott paradigmaváltás következtében a társadalomkutatók a nyelvi szövegeket már nem a valóság puszta dokumentumainak tekintik, hanem egyre inkább a nyelv által felépülő társadalmi világ közegének (Glózer 2006). A „digitális fordulat” (Westera 2013) korában mindez új értelmezési keretbe helyezhető.

Javasolt témakörök:
– Érvelés és retorika a közbeszédben
– Új média, újfajta diskurzusok
– Nyelvi formák és normák
– Esztétikai exkurzusok
– A közbeszéd étosza

Határidők:
A kivonatok leadási határideje: 2015. április 30.
Visszajelzés a kivonatok elfogadásáról: 2015. május 10.
A cikk leadási határideje a konferencia-kötethez: 2015. június 30.

Részvételi díj: 20 euró (a helyszínen fizetendő)

Szervezőbizottság: Horváth Gizella, Bakó Rozália Klára, Biró-Kaszás Éva

A műhelykonferencia nyelve: magyar

A kivonatokat az argumentor.conf@gmail.com címre várjuk április 30-ig.

 

 

 

Argumentor-2015szeptember11.pdf (561769)