Az itt tanultakból fizetem a számláimat

2015.03.30 06:51

Fazakas (Lóga) Mónika 

2005-ben végezett a PKE Filozófia alapszakán és 2012-ben a Filozófia és művészet a nyilvános térben magiszteri képzésen. Zilahon született, jelenleg Nagykárolyban él és tanít filozófiát. 

 

     

Miért választottad a nagyváradi oktatást?

Több okból döntöttem a nagyváradi egyetem mellett. Fontos volt számomra az, hogy magyarul és magyar környezetben tanulhassak, a már itt tanuló ismerőseim is ajánlották az egyetemet, az albérlet is olcsóbb volt, mint más egyetemi városokban.

Miért választottad a filozófia szakot?

Egyszerűen azért, mert érdekesnek találtam a kérdéseket, amelyeket a líceumi filozófiatanárom feltett az órákon, valamint a szövegeket, amelyeket behozott az órára.

Megkaptad-e a szaktól, amit elvártál?

Többet kaptam. Az elvárásom annyiban kimerült, hogy új ismereteket szerezzek, melyeket felhasználhatok később a munkahelyemen. Mindez meg is valósult. Ugyanakkor itt tanultam meg azt, hogy igazából hogyan kell tanulni. A tanulás nem csak annyit jelent, hogy elolvassuk a kötelező könyvészeti anyagot, megtanuljuk azt, ami a jegyzeteinkben szerepel. A tanuláshoz érdeklődésre és nyitottságra van szükség: érdeklődni az új iránt, nyitottnak lenni arra, hogy mások gondolatai hatással legyenek ránk, továbbá szükség van a megfelelő kérdésekre és a válaszok értelmezésére.

Ért-e kellemes meglepetés, vagy csalódás az egyetemmel/szakkal kapcsolatban?

A kellemes meglepetést számomra a tanáraim okozták. Ők mutatták meg nekem azt, hogy milyen a jó tanár (olyan, aki a diákot egyenrangú félként kezeli egy közös munkában). Amellett, hogy kitűnő szakemberek, személyiségükkel általános értékrendet is közvetítettek a számunkra. Nemcsak arra figyeltek oda, hogy alapos ismerettel ruházzanak fel bennünket (amellyel bátran versenyre kelhetünk más egyetemen tanulókkal), hanem arra is, hogy bizalommal fordulhassunk hozzájuk segítségért.

Ki tudnál emelni valamit, ami a képzésnek köszönhetően megváltozott benned?

A hétköznapjaimban azt látom, hogy az emberek személyes sértésnek tekintik azt, ha valaki nem ért velük egyet. Inkább olyan társaságot keresnek, ahol azonos nézőpontot képviselnek, vagy egyszerűen nincs véleményük. Talán az egyik legnagyobb előnye a filozófia szaknak az, ahogyan viszonyulok mások véleményéhez. Megtanított arra, hogy figyelembe vegyek más álláspontokat is, hogy érveket használjak veszekedés helyett. Hogy felismerjem a „tudom, hogy nem tudok semmit” igazságát, mert csak így lehet fejlődni mind emberileg, mind szakmailag.

Hogyan tudod a gyakorlatban hasznosítani a tanultakat?

A tantárgyaim között a filozófiatörténet mellett szerepelt a logika, az érveléstan, az etika, a művészettörténet, vallástörténet és különböző politikai tantárgyak. Ezekből már látszik, hogy a filozófia szak általános műveltséget biztosít, így a munkám vagy magánéletem során nem okozott nehézséget bekapcsolódni különböző beszélgetésekbe, illetve kapcsolatokat kialakítani.

Fontosnak találom még, hogy említést tegyek arról a szerencsés helyzetről, hogy filozófiatanárként gyakorlatilag az itt tanultakból fizetem a számláimat. 

Kiknek ajánlanád a szakot?

Mindenkinek. Akár első, akár másoddiplomának, legyen humán vagy reál beállítottságú valaki. Ez a szak egy önvédelmi tanfolyam. Olyan világban élünk, ahol meg kell tudni védeni magunkat a manipulációval szemben. Kell legyenek saját gondolataink, véleményünk, rá kell kérdeznünk a miértekre, különben nem leszünk mások, mint bábuk valaki kezében.