Filozófiai est: Tanítani kettős tükörben

2015.03.26 18:00
Tanítani kettős tükörben
 
A „tanítás” mint a példaadás morális követelménye, minden olyan ember feladta, kötelessége, aki valamilyen szinten hatással és befolyással van kisebb vagy nagyobb közösségek életére, ezek értékrendjére. Ugyanakkor  a „tanítóság”  ethosza mára sokat vesztett klasszikus kori becséből, és az „elhivatottság”-ból weberi értelemben „hivatás”, azaz „szakma” lett. Milyen következményekkel járt, jár ez a metamorfózis a tanítóság, tanítás társadalmi, morális, de akár szociológiai vagy netán oktatás- és gazdaságpolitikai szempontok szerinti megítélésére? És hogyan ítéli ezt meg a „laikus közvélemény”?
 
A  PKE filozófia- és kultúratudományok tanszéke által szervezett „Filozófiai esték” keretében ezekre a kérdésekre reflektálva kíván vitaindító ismertetőt tartani dr.Magyari Sára nyelvész antropológus, magyartanár, a PKE adjunktusa, aki kutatói- pedagógusi pályája mellett két évtizedes tapasztalattal végzi azt a „népművelő és nyelvőrző munkát”, melynek célja a  kisebbségi szórványközösségek megtartása  és azok fejlesztése.
 
A jelzett eseményre március 26.-án délután 18 órától kerül  sor a Moszkva kávézóban (Moszkva utca 8.sz.)